• כוס תרמית 0.45 ליטר - קל-גב
  ₪79
 • כוס תרמית 0.42 ליטר - קל-גב
  ₪79
 • תרמוס ציפוי גומי 0.5 ליטר - קל-גב
  ₪129 ₪109
 • תרמוס ציפוי גומי 0.75 ליטר - קל-גב
  ₪189 ₪155
 • תרמוס ציפוי גומי 1 ליטר - קל-גב
  ₪219
 • תרמוס 1 ליטר עם ידית נשיאה - Isosteel
  ₪245
 • STS Ultra-Sil® Dry Sack 8L
  ₪140 ₪125
 • STS Ultra-Sil® Dry Sack 13L
  ₪150 ₪135
 • STS Big River Dry Bag 3L
  ₪160 ₪144
 • STS Big River Dry Bag 5L
  ₪195 ₪170
 • STS Big River Dry Bag 8L
  ₪295 ₪249
 • STS Big River Dry Bag 13L
  ₪320 ₪288
 • STS Big River Dry Bag 20L
  ₪390 ₪351
 • STS Big River Dry Bag 35L
  ₪460 ₪414
 • Wraptank 2L
  ₪129
 • STS Big River Dry Bag 65L
  ₪530 ₪477
 • Wraptank 3L
  ₪149
 • IDF/2 3L
  ₪199
 • שקית שתייה Widepac 2L
  ₪139
 • שקית שתייה Widepac 3L
  ₪149
 • WXP 2L
  ₪169 ₪156
 • Expedition S
  ₪399
 • WXP 3L
  ₪179
 • Liquitainer 1L
  ₪89
 
 
 
 
 
 
 
Real Time Analytics